Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.

 1. uchwała nr XXVIII/161/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie" - PDFuch. 161.pdf
 2. uchwała nr XXVIII/162/16 - w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 - 2020 - PDFuch. 162.pdf
 3. uchwała nr XXVIII/163/16 - w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu - PDFuch. 163.pdf
 4. uchwała nr XXVIII/164/16 - w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin - PDFuch. 164.pdf
 5. uchwała nr XXVIII/165/16 - w sprawie likwidacji Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie - PDFuch. 165.pdf
 6. uchwała nr XXVIII/166/16 - w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Niemodlin - PDFuch. 166.pdf
 7. uchwała nr XXVIII/167/16 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016 - PDFuch. 167.pdf
 8. uchwała nr XXVIII/168/16 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch. 168 WPF.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2016
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  07-09-2016 15:08
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  07-09-2016 15:09
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 2128
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl