Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - zwanej dalej "ustawą Pzp" pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie o wyborze oferty - gaz.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - gaz.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Pliki do pobrania:
DOCSIWZ cz. I - gaz.doc
XLSXSIWZ cz. II - Wykaz punktów poboru gazu.xlsx
PDFSIWZ cz. III - Isotne postanowienia umowy - gaz.pdf

Zmiany treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ 07.10.2016 gaz.pdf
PDFSIWZ cz. III - Isotne postanowienia umowy - po zmianie 07.10.2016.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 11.10.2016 gaz.pdf
DOCSIWZ cz. I - gaz - po zmianie 11.10.2016.doc
XLSXSIWZ cz. II - Wykaz punktów poboru gazu - po zmianie 11.10.2016.xlsx
PDFSIWZ cz. III - Isotne postanowienia umowy - gaz- po zmianie 11.10.2016.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 14.10.2016 gaz.pdf
DOCSIWZ cz. I - gaz - po zmianie 14.10.2016.doc
XLSXSIWZ cz. II - Wykaz punktów poboru gazu - po zmianie 14.10.2016.xlsx

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 11.10.2016 gaz.pdf
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 12.10.2016 gaz.pdf
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 14.10.2016 gaz.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PDFInformacja z otwarcia ofert gaz- art.86 ust.5 ustawy Pzp.pdf

Uwaga Wykonawcy! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 r. o godz. 11:15

Powyższa zmiana terminu ma związek z wyjaśnieniami i zmianami do niniejszego postępowania. 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-10-2016 14:46
    przez: Artur Pieczarka
  • zmodyfikowano:
    04-11-2016 12:55
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl