Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.


Ogłoszenie o zamówieniu:

Plik : PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Pliki do pobrania:

PDFSIWZ Senior-Wigor.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFmapa.pdf
DOCzał. nr 1 wzór OFERTY.doc
DOCzał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy.doc
DOCzał. nr 3 grupa kapitałowa.doc
DOCzał. nr 4 wykaz osób.doc
DOCzał. nr 5 wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 6 zobowiązanie.doc
PDFzał. nr 7 Wzór umowy.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ1 19.10.2016 Senior-WIGOR.pdf
PDFrzut inwentaryzacji budowlanej - po zmianie SIWZ 19.10.2016.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 21.10.2016 Senior-WIGOR.pdf
PDFzał. nr 7 Wzór umowy - po zmianie 21.10.2016.pdf

Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
PDFinformacja z otwarcia ofert Senior-WIGOR.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty-Senior WIGOR.pdf