Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
 

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFOgłoszenie o zamówieniu Krasna Góra.pdf

Pliki do pobrania:
PDFProjekt Budowlany Krasna Góra opis.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFRys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 1 Zagospodarowanie terenu.pdf
PDFRys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFRys.2 Przekrój podłużny.pdf
PDFSST - okładka.pdf
PDFSIWZ droga Krasna Góra.pdf
PDFST KRASNA GORA.pdf
DOCzał. nr 1 wzór OFERTY Krasna Góra.doc
DOCzał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy Krasna Góra.doc
DOCzał. nr 3 grupa kapitałowa Krasna Góra.doc
DOCzał. nr 4 zobowiązanie Krasna Góra.doc
DOCzał. nr 5 wykaz osób Krasna Góra.doc
DOCzał. nr 6 wykaz wykonanych robót Krasna Góra.doc
PDFZał nr 7 Wzór umowy z kartą gwarancyjną Krasna Góra.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
PDFinformacja z otwarcia ofert - Krasna Góra.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFwybór oferty - Krasna Góra.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    24-10-2016 20:41
    przez: Artur Pieczarka
  • zmodyfikowano:
    23-11-2016 14:48
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl