Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz z zapewnieniem opieki”.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (200,03KB)
PDFSIWZ dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf (352,82KB)
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (69,50KB)
DOCzał Nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.doc (51,00KB)
DOCzał Nr 3 - grupa kapitałowa.doc (42,00KB)
DOCzał Nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu.doc (40,00KB)
DOCzał Nr 5 - wykaz osób.doc (46,00KB)
DOCzał Nr 6 - wykaz środków transportu.doc (39,50KB)
DOCzał Nr 7 - wykaz wykonanych usług.doc (42,50KB)
PDFzał Nr 8 - WZOR UMOWY.pdf (191,58KB)
DOCzał Nr 9 - TRASA 1 - KUP.doc (28,00KB)
DOCzał Nr 10 - TRASA 2 - Grodków.doc (30,00KB)
DOCzał Nr 11 - TRASA 3 - Opole.doc (28,00KB)
DOCzał Nr 12 - TRASA 4 - Gracze.doc (28,00KB)

Informacja z otwarcia ofert
PDFinformacja z otwarcia ofert - art.86 ust.5.pdf (868,19KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu części 4 postępowania
PDFunieważnienie cz.4 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf (475,10KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty
PDFwybór oferty - Dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf (746,73KB)