Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Plik: PDFOgłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja OK.pdf (201,09KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):
Plik: PDFSIWZ Termomodernizacja OK.pdf (472,46KB)
Pliki: DOCXzał. Nr 1 - wzór oferty.docx (26,72KB)
DOCzał. Nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.doc (49,00KB)
DOCzał. Nr 3 - grupa kapitałowa.doc (41,50KB)
DOCzał. Nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu.doc (39,00KB)
DOCzał. Nr 5 - wykaz osób.doc (43,50KB)
DOCzał. Nr 6 - wykaz wykonanych robót.doc (46,50KB)
PDFzał. Nr 7 - wzór umowy z kartą gwarancyjną Termomodernizacja OK.pdf (221,69KB)

Pliki do pobrania:
PDFSST1 wymagania ogólne.pdf (189,76KB)
PDFSST2 Tynkowanie - tynki zwykłe.pdf (151,77KB)
PDFSST3 Montaż okien Fasada Drzwi.pdf (302,45KB)
PDFSST4 Montaż okien OKNA.pdf (297,31KB)
PDFSST5 Roboty malarskie.pdf (203,42KB)
PDFSST6 Roboty murarskie.pdf (354,76KB)
PDFSST7 Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych.pdf (185,82KB)
PDFRys. AE.1.pdf (951,05KB)
PDFRys. AE.2.pdf (1,80MB)
PDFRys. AE.3.pdf (1,20MB)
PDFRys. AE.4.pdf (1,78MB)
PDFPrzedmiar - Termomodernizacja OK.pdf (1,36MB)
PDFRys. 1 U.1.pdf (233,16KB)
PDFRys. 2 U.1.pdf (331,30KB)
PDFRys. 3 U.1.pdf (384,88KB)
PDFRys. 7 Z.1.pdf (98,57KB)
PDFRys. 19 Z.1.pdf (512,35KB)
PDFRys. 20 U.1.pdf (340,87KB)
PDFRys. 20 Z.1.pdf (501,46KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 03.01.2017 okna_OK.pdf (581,74KB)

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ 03.01.2017 okna_OK.pdf (319,90KB)

Informacja z otwarcia ofert
PDFinformacja art.86 ust.5 Pzp.pdf (276,11KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFzawiadomienie o unieważnieniu - Termomodernizacja okna_OK.pdf (505,49KB)