Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.

 1. uchwała nr XXXIV/189/16 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze - PDFuch 189.pdf
 2. uchwała nr XXXIV/190/16 - w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026.- PDFuch 190.pdf
 3. uchwała nr XXXIV/191/16 - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 - PDFuch 191.pdf
 4. uchwała nr XXXIV/192/16 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior- Wigor" w Niemodlinie - PDFuch 192.pdf
 5. uchwała nr XXXIV/193/16 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania - PDFuch 193.pdf
 6. uchwała nr XXXIV/194/16 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin - PDFuch 194.pdf
 7. uchwała nr XXXIV/195/16 - w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie - PDFuch 195.pdf
 8. uchwała nr XXXIV/196/16 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie - PDFuch 196.pdf
 9. uchwała nr XXXIV/197/16 - w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
  przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin - PDFuch 197.pdf
 10. uchwała nr XXXIV/198/16 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016 - PDFuch 198.pdf
 11. uchwała nr XXXIV/199/16 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji - PDFuch 199.pdf
 12. uchwała nr XXXIV/200/16 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 200 WPF.pdf
 13. uchwała nr XXXIV/201/16 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 - PDFuch 201.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  29-12-2016 13:28
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 2262
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl