Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Plik : PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):
Plik:  PDFSIWZ.pdf
Pliki: załączniki od nr 1 do 7
DOCZał. nr 1 - Wzór oferty.doc
DOCZał. nr 2 - Wstępne oświadczenie.doc
DOCZał. nr 3 - Grupa kapitałowa.doc
DOCZał. nr 4 - Zobowiązania innego podmiotu.doc
DOCZał. nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCZał. nr 6 - Wykaz wykonanych robót.doc
PDFZał. nr 7 - Wzór Umowy z kartą gwarancyjną.pdf

Pliki do pobrania:
PDFPozwolenie_Konsarwatorskie.pdf
PDFPozwolenie_Konserwatorski_przedłużenie.pdf
ZIPOPISY MUR OBRONNY I BASTEJA NIEMODLIN.zip
ZIPINWE.zip
ZIPKOSZT_SPEC.zip
ZIPOPISY MUR OBRONNY I BASTEJA NIEMODLIN.zip

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 17.01.2017 basteja.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PDFinformacja z otwarcia ofert - basteja.pdf

UWAGA: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji winni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia, z którego wykonawcy mogą skorzystać stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
PDFZawiadomienie o wyborze oferty - basteja.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2017 14:13
    przez: Artur Pieczarka
  • zmodyfikowano:
    02-02-2017 12:36
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl