Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.

 1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.

 2. Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ): PDFSIWZ.pdf

      4.  Pliki do pobrania :

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 17.01.2017 basteja.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PDFinformacja z otwarcia ofert - basteja.pdf

UWAGA: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji winni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia, z którego wykonawcy mogą skorzystać stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
PDFZawiadomienie o wyborze oferty - basteja.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2017
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  05-01-2017 14:21
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  02-02-2017 12:37
  przez: Iwona Kokowska-Paluch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 2098
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl