Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn.„Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”.

PDFogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ): PDFsiwz-tysiaclecia-sportowa.pdf
DOCzal-nr1_wzor_oferty.doc
DOCzal-nr2_wstepne_oswiadczenie_wykonawcy.doc
DOCzal-nr3_grupa_kapitalowa.doc
DOCzal-nr4_zobowiazanie_innego_podmiotu.doc
DOCzal-nr5_wykaz_osob.doc
DOCzal-nr6_wykaz_wykonanych_robot.doc
PDFzal-nr-7-wzor-umowy-z-karta-gwarancyjna-tysiaclecia-sportowa.pdf

Pliki do pobrania:
PDFprojekt-organizacji-ruchu.pdf
PDFprzedmiar-robot.pdf
PDFspecyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot.pdf
ZIPdokumentacja-budowlano-wykonawcza.zip

Wyjaśnienie treści SIWZ:
PDFWyjaśnienie nr 1.pdf


Zmiana treści SIWZ:
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFD-05.03.26D ZASTOSOWANIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO.pdf
PDFD-05.03.26C ZBR NAW ASF GEOSIATKĄ Z WŁÓKIEN SZKL I WĘGL WSTĘPNIE PRZESĄCZ I POWLH ASF.pdf

Informacja z otwarcia ofert
PDFinformacja art. 86 ust.5 Pzp.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty
PDFwybór oferty - Tysiąclecia, Sportowa.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2017 18:52
    przez: Artur Pieczarka
  • zmodyfikowano:
    14-03-2017 13:47
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl