Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.

 1. uchwala nr XL/229/17 - w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego
  krajobrazu - PDFuch 229.pdf
 2. uchwała nr XL/230/17 - w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Iglica" na terenie Gminy Niemodlin - PDFuch 230.pdf
 3. uchwała nr XL/231/17 - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w Gminie Niemodlin - PDFuch 231.pdf
 4. uchwała nr XL/232/17 -  w sprawie skargi na bezczynność burmistrza - PDFuch 232.pdf
 5. uchwała nr XL/233/17 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 - PDFuch 233.pdf
 6. uchwala nr XL/234/17 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 234.pdf
 7. uchwała nr XL/235/17 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2016 rok - PDFuch 235.pdf
 8. uchwała nr XL/236/17 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok - PDFuch 236.pdf
 9. uchwała nr XL/237/17 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium - PDFuch 237.pdf 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2017
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  31-05-2017 10:10
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  31-05-2017 10:10
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 1499
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl