Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.

 1. uchwała nr LII/301/18 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Niemodlin i nadania jej statutu - PDFuch 301.pdf
 2. uchwała nr LII/302/18 - w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - PDFuch 302.pdf
 3. uchwała nr LII/303/18 - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - PDFuch 303.pdf
 4. uchwała nr LII/304/18 - w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - PDFuch 304.pdf
 5. uchwała nr LII/305/18 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - PDFuch 305.pdf
 6. uchwała nr LII/306/18 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 - PDFuch 306.pdf
 7. uchwała nr LII/307/18 - w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Niemodlina - PDFuch.307.pdf
 8. uchwała nr LII/308/18 - w sprawie skargi na działalność Dyrektora jednostki gminnej Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie - PDFuch.308.pdf
 9. uchwała nr LII/309/18 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu wyborczego - PDFuch 309.pdf
 10. uchwała nr LII/310/18 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze - PDFuch 310.pdf
 11. uchwała nr LII/311/18 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania - PDFuch 311.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  28-03-2018
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  28-03-2018 12:08
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  04-04-2018 13:39
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 1358
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl