Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II. sesja RM, w dniu 29.11.2018 r.

  1. uchwała nr II/3/18 - w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Rewizyjnej - PDFuchwała nr 3.pdf
  2. uchwała nr II/4/18 - w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - PDFuchwała nr 4.pdf
  3. uchwala nr II/5/18 - w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Społeczno - Gospodarczej - PDFuchwała nr 5.pdf
  4. uchwała nr II/6/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - PDFuchwała nr 6.pdf
  5. uchwała nr II/7/18 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - PDFuchwała nr 7.pdf
  6. uchwała nr II/8/18 - w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - PDFuchwała nr 8.pdf
  7. uchwała nr II/9/18 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Niemodlina - PDFuchwała nr 9.pdf
  8. uchwała nr II/10/18 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 - PDFuchwała nr 10.pdf