Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

III. sesja RM, w dniu 20.12.2018 r.

 1. uchwała nr III/11/18 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch nr 11.pdf
 2. uchwala nr III/12/18 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 - PDFuch nr 12.pdf
 3. uchwala nr III/13/18 - w sprawie udzielenia bonifkaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - PDFuch nr 13.pdf
 4. uchwala nr III/14/18 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin - PDFuch nr 14.pdf
 5. uchwała nr III/15/18 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - PDFuch nr 15.pdf
 6. uchwała nr III/16/18 - w sprawie ustanowienia programu osłonowego „W Gminie Niemodlin posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - PDFuch nr 16.pdf
 7. uchwała nr III/17/18 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - PDFuch nr 17.pdf
 8. uchwała nr III/18/18 - sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - PDFuch nr 18.pdf
 9. uchwała nr III/19/18 - w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Niemodlinie do Kapituły przyznającej honorowe wyróżnienia „Złoty Sokół.” - PDFuch nr 19.pdf
 10. uchwała nr III/20/18 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania - PDFuch nr 20.pdf
 11. uchwała nr III/21/18 - w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Niemodlin -  PDFuch nr 21.pdf
 12. uchwała nr III/22/18 - w sprawie skargi na burmistrza i dyrektora jednostki organizacyjnej - PDFuch nr 22.pdf
 13. uchwała nr III/23/18 - w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie - PDFuch nr 23.pdf
 14. uchwała nr III/24/18 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 - PDFuch nr 24.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  31-12-2018
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  31-12-2018 08:15
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  14-01-2019 11:32
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 928
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl