Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"

 1. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin".

         2. Ogłoszenie o zamówieniu:

        3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):

        4. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ :

        5. Informacja z OTWARCIA OFERT:

    6.   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2019
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  08-10-2019 13:29
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 11:48
  przez: Renata Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 693
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl