Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i Zarządzenia 2021

  1. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na aktywizacji społecznej osób starszych. - PDFogłoszenie konkursu ofert 2021.pdf , Informacja o wynikach Konkursu - PDFSiZ.524.1.2021.pdf
  2. Zawiadomienie - konsultacje społeczne dot. propozycji nazwy ulicy - PDFGNP.6624.5.2021 .pdf
  3. Zarządzenia Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarzadzenie Nr 315 z dnia 11.03.2021 r..pdf4. 

       4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych - PDFInformacja o wynikach konkursu ofert.pdf

   5. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień -PDFZarządzenie Burmistrza.pdf

  • Iinformacja o wynikach otwartego konkursu ofert dotyczącego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.- PDFSiZ.524.3.2021.pdf 

    6.Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu wśród młodzieży. - PDFkonkurs ofert wolontariat.pdf , (Z uwagi na błąd pisarski informujemy, że poprawnym numerem Zarządzenia Burmistrza Niemodlina z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego jest NR V/366/2021. )

     7.Burmistrz Gminy Niemodlin zaprasza do zgłaszania form współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. - PDFSiZ.526.24.2021.pdf

     8. Program współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - PDFZawiadomienie o konsultacjach - 2021.pdf  ,  PDFProjekt uchwały współpracy NGO na rok 2022.pdf