Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i Zarządzenia 2021

  1. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na aktywizacji społecznej osób starszych. - PDFogłoszenie konkursu ofert 2021.pdf (1,35MB) , Informacja o wynikach Konkursu - PDFSiZ.524.1.2021.pdf (217,15KB)
  2. Zawiadomienie - konsultacje społeczne dot. propozycji nazwy ulicy - PDFGNP.6624.5.2021.pdf (491,96KB)
  3. Zarządzenia Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarzadzenie Nr 315 z dnia 11.03.2021 r..pdf (1,48MB)4. 

       4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych - PDFInformacja o wynikach konkursu ofert.pdf (221,64KB)

   5. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień -PDFZarządzenie Burmistrza.pdf (1,70MB)

    6.Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu wśród młodzieży. - PDFkonkurs ofert wolontariat.pdf (1,67MB) , (Z uwagi na błąd pisarski informujemy, że poprawnym numerem Zarządzenia Burmistrza Niemodlina z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego jest NR V/366/2021. )

     7.Burmistrz Gminy Niemodlin zaprasza do zgłaszania form współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. - PDFSiZ.526.24.2021.pdf (633,07KB)

     8. Program współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - PDFZawiadomienie o konsultacjach - 2021.pdf (564,29KB)  ,  PDFProjekt uchwały współpracy NGO na rok 2022.pdf (2,23MB)

       9.  Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego  "Prowadzenie w 2022 roku ośrodka wsparcia Dziennego Domu Seniora + " , PDFogłoszenie konkursu na 2022 rok.pdf (2,00MB)  ,  DOCXogłoszenie konkursu na 2022 rok.docx (27,03KB) , PDFzarzadzenie unieważnienie konkursów ofert.pdf (250,55KB) , DOCXzarządzenie uniewaznienie konkursów ofert.docx (16,50KB)

    10.  Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej - PDFkonkurs prowadzenie świetlicy.pdf (1,91MB) , PDFunieważnienie prowadzenie świetlicy.pdf (258,42KB)

   11.  Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na aktywizację społeczną osób starszych w 2022 roku - PDFogłoszenie konkursu ofert 2022.pdf (1,40MB) , DOCXogłoszenie konkursu na 2022 rok.docx (23,47KB) , PDFInformacja o wynikach Konkursu - 17.01.2022.pdf (224,07KB), DOCXinformacja o wynikach konkursu ofert.docx (16,27KB)

      12.  Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego :

      13. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty Konkurs na realizację zadania – organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży - PDFKonkurs wypoczynek zimowy.pdf (1,92MB), PDFunieważnienie wypoczynek zimowy.pdf (270,27KB)

       14. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkursu ofert na prowadzenie dziennego domu „Senior+” w Niemodlinie w 2022 roku - PDFogłoszenie konkursu na 2022 rok.pdf (1,98MB) , DOCXogłoszenie konkursu ofert na 2022.docx (26,11KB) , PDFzarzadzenie unieważnienie konkursów ofert.pdf (250,55KB) , DOCXzarządzenie uniewaznienie konkursów ofert.docx (16,50KB)