Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i Zarządzenia 2022

 1. Oferta dotycząca organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień - PDFoferta organizacja wypoczynku zimowego.pdf (1,28MB) ( 13.01.2022 r.)

  2.Oferta organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień.- PDFOferta wyjazd Nysa.pdf (1,28MB) ( 17.01.2022 r. )

  3. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ( 22.02.2022 r) - PDFZarządzenie - konkurs.pdf (1,96MB) , PDFUnieważnienie konkursu ofert.pdf (265,81KB) , DOCXUnieważnienie konkursu ofert.docx (15,99KB)

  4.Zarządzenia Burmistrza Niemodlina, dotyczącego otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów. ( 25.03.2022 r. ) - PDFZarządzenie konkurs.pdf (1,54MB) , DOCXZarządzenie.docx (21,66KB)

  5. Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień:

  6.  Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa” - PDFOferta Integracja międzypokoleniowa.pdf (1,45MB)

  7. PDFOtwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w 2023.pdf (262,12KB)

  8. PDFProgram współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2023.pdf (3,31MB)

  9. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na aktywizację osób starszych - PDFogłoszenie konkursu na 2023 rok.pdf (1,40MB) , DOCXogłoszenie konkursu na 2023 rok.docx (23,52KB) , PDFWyniki konkursu ofert.pdf (242,97KB) , ODTInformacja o wynikach konkursu ofert.odt (17,94KB)