Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII sesja RM , w dniu 26.05.2022 r.

  1. uchwała nr LVII/331/22 - w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Niemodlin - druk nr 343 - PDFuch 331.pdf (179,71KB)
  2. uchwała nr LVII/332/22 - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 - druk nr 344 - PDFuch 332.pdf (162,16KB)
  3. uchwała nr LVII/333/22 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 - druk nr 345 - PDFuch 333.pdf (302,06KB)
  4. uchwała nr LVII/334/22 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji - druk nr 346 - PDFuch 334.pdf (287,65KB)
  5. uchwała nr LVII/335/22 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2022 - druk nr 347 - PDFuch 335.pdf (223,75KB)
  6. uchwała nr LVII/336/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 348 - PDFuch 336.pdf (3,49MB)
  7. uchwała nr LVII/337/22 - w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SZOZ w Niemodlinie - druk nr 349 - PDFuch 337.pdf (3,68MB)
  8. uchwała nr LVII/338/22 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2021 rok - druk nr 350 - PDFuch 338.pdf (2,46MB)

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

wyniki głosowania na 57 sesji RM , 26.05.2022 r..jpeg