Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji to kluczowy krok w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Niemodlin. Proces wyboru obszaru rewitalizacji (OR) przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie, na podstawie obiektywnych danych analizowanych dla poszczególnych obszarów analitycznych, wskazano te obszary, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk (w pierwszej kolejności społecznych, ale także gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych). Jest to obszar zdegradowany (OZ). W drugim etapie wskazuje się jako obszar rewitalizacji (OR) ten fragment OZ, na którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i który jest najbardziej istotny dla rozwoju całej gminy i na nim zamierza się prowadzić rewitalizację.

 

Konsultacje społeczne trwają od 9 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023r.

 

  1. PDFprojekt uchwały wyznaczenie obszaru OR i OZ.pdf (140,66KB)
  2. PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina.pdf (2,49MB)
  3. PDFObwieszczenie.pdf (726,87KB)
  4. PDFDIAGNOZA-DELIMITACJA.pdf (6,32MB)
  5. PDFFormularz uwag.pdf (170,90KB)