Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2023

Podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku – PDFuch 363.pdf (205,49KB)

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 roku – PDFuchw-75.pdf (111,94KB)

Podatek rolny

W 2023 r. podatek rolny wynosi:

 

185,125

 

od 1 ha przeliczeniowego gruntów

 

370,25

 

od 1 ha gruntów fizycznych

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

 - Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 )

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 r.

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Podatek leśny

W 2023 r. podatek leśny wynosi :

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

 

71,0996

Podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki

 

35,5498

 

W 2023 r. podatek leśny wynosi 71,0996 zł ( od 1 ha).

1.Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2.Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888)

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 323,18 zł za 1m3.