Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV sesja RM, w dniu 30.01.2023 r.

  1. uchwała nr LXV/386/23 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin na rok 2023 - druk nr 402 - PDFuch 386.pdf (564,11KB)
  2. uchwała nr LXV/387/23 - w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk nr 403 - PDFuch 387.pdf (163,99KB)
  3. uchwała nr LXV/388/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „W Gminie Niemodlin posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - druk nr 404 - PDFuch 388.pdf (167,52KB)
  4. uchwała nr LXV/389/23 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 405 - PDFuch 389.pdf (169,71KB)
  5. uchwała nr LXV/390/23 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 406 - PDFuch 390.pdf (167,51KB)
  6. uchwała nr LXV/391/23 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin - druk nr 407 - PDFuch 391.pdf (298,24KB)
  7. uchwała nr LXV/392/23 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 408 - PDFuch 392.pdf (205,28KB)
  8. uchwała nr LXV/393/23 - w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - druk nr 409 - PDFuch 393.pdf (18,53MB)

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

wyniki głosowania na 65 sesji RM  30.01.2023 r.jpeg