Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIII sesja RM , w dniu 26.06.2023 r.

 1. uchwała nr LXXIII/421/23 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego – druk nr 437 - PDFuch 421.pdf (171,79KB)
 2. uchwała nr LXXIII/422/23 - w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – druk nr 438 - PDFuch 422.pdf (788,64KB)
 3. uchwała nr LXXIII/423/23 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2022 rok – druk nr 439 - PDFuch 423.pdf (961,41KB)
 4. uchwała nr LXXIII/424/23 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2023 – druk nr 440 - PDFuch 424.pdf (749,22KB)
 5. uchwała nr LXXIII/425/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – druk nr 441 - PDFuch 425.pdf (2,84MB)
 6. uchwala nr LXXIII/426/23 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego – druk nr 442 - PDFuch 426.pdf (165,58KB)
 7. uchwała nr LXXIII/427/23 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina wotum zaufania - druk nr 443 - PDFuch 427.pdf (157,69KB)
 8. uchwała nr LXXIII/428/23 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2022 rok - druk nr 444 - PDFuch 428.pdf (2,15MB)
 9. uchwała nr LXXIII/429/23 - ) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2022 rok – druk nr 445 - PDFuch 429.pdf (331,64KB)
 10. uchwała nr LXXIII/430/23 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium – druk nr 446 - PDFuch 430.pdf (164,26KB)
 11. uchwała nr LXXIII/431/23 - w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników - druk nr 447 - PDFuch 431.pdf (162,11KB)
 12. uchwała nr LXXIII/432/23 - w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników - druk nr 448 - PDFuch 432.pdf (159,61KB)

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Sesja 73 wyniki.jpeg