Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłaszanie uwag do oferty

W dniu 30 sierpnia 2023 r. została złożona przez Krasna Góra Klub Sportowy „KGKS” Krasna Góra oferta na realizację zadania publicznego pn. „KGKS Krasna Góra w grze”. - PDFOFERTA KLUB SPORTOWY KGKS KRASNA GÓRA.pdf (237,82KB)

Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
  • na stronie internetowej www.niemodlin.pl Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 11 września 2023 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres: um@niemodlin.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w sekretariacie Urzędu,
  • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.