Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki 2024

Podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 roku – https://bip.niemodlin.pl/download/attachment/39743/uch-468.pdf

Podatek od środków transportowych

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024 roku (stawki pozostały niezmienione od roku 2016 ) – https://bip.niemodlin.pl/download/attachment/34972/uchw-75.pdf

 

Podatek rolny

W 2024 r. podatek rolny wynosi:

224,075 zł 

od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gruntów gospodarstw rolnych

448,150 zł

od 1 ha gruntów fizycznych dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

 - Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 )

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024 r.

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 19 października 2023 r.

 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

 

 

Podatek leśny

W 2024 r. podatek leśny wynosi :

72,0346 zł

podatek leśny od 1 ha lasów

36,0173 zł

podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (50% stawki)

 

1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

 

Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2023 r.

 

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1m3.